Wednesday 26 May 2010

Swapno....ekta kobita

Meyeti harie gechhe,
Charpasher math-ghash-akash aj tar ajana-
Achena manushjon.
Aj meyeti sundor,
Dudh sada poshake tar prithula goronta dheke gechhe,
Mukher upore elomelo chul take abinyosto korechhe-
Tobu aj se sundor.

Ajana ekta bagane aj bhoj bosechhe,
Lotapata-dalpalar phank die lobhoniyo khabarer sari,
Durbhikkher por e jano ek aparthibo choruibhati.

Keu meyetike bosh korechhe,
Meyeti aj nijeke mele diechhe udar udaseenotay,
Sari sari hat shwapoder moto tar dike chhute cholechhe,
Meyeti nirupay,
Tobu aj se sundor,
boro sundor.

Asthir godhulite ekta mayabi nilche jahaj jole bhese elo-
Pashe tar chiriyakhana,
Adimotay achhonno dikbhranto pothiker pa thomke jay,
Jahajta abar dube jachhe-

Kheloar mon aj porobarir uthone hank day,
Dorjay thes die bose,
Choukathe pa tule day,
Nirlojjer moto du’hat barie bole-“bhat khabo, bhat dao”.
Ar randhunir hat chiruni dhore bole-“danrao, age chul anchrai”.

Hingsrota aj anek nimnostore,
Chitabagh aj beraler gotro,
Gunri mere bose ekdrishte takie thake- toposwi jano,
Panchta sada lokkhipyancha aj shikar hoy.
Ga pure jay jore,
Polythine mora chita joler khonje tubewell khunje more.

Prithula meyeti aj nache,
Charpashe jome othe alo, beje othe tar,
Hiseb rakhe na keu,
Thonte rong makhe,
Bishri danter pati unchu hoe thake,
Ar tar pichhone marir gohine lukie thaka jhamar prachir jege thake,
Holud danter phanke atke thake mora machher chokh, abiram.
Tobu aj meyeti sundor,
Boro sundor.

No comments:

Post a Comment